Wednesday, February 13, 2013

SURAH TAHA AYAT 1 - 5 ...

 
 
 
1. TAA HAA
 
 
 
2. Kami tidak menurunkan A-Quran kepadamu (wahai Muhammad) supaya engkau menanggung kesusahan.

 
3. Hanya untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut yang melanggar perintah Allah.

 
4. Al-Quran diturunkan dari tuhan yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.

 
5. Ia-itu Allah Ar-Rahmaan yang bersemayam diatas 'Arasy.
 
 
Surah Taha adalah surah yang ke 20,
juzuk 16.
 
Surah yang baik untuk melembut hati yang keras terutama sekali dibacakan kepada ahli keluarga yang keras hati, malas dan degil untuk beribadat kepada Allah SWT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No comments:

SUBUHUN QUDDUSUN ROBBUL MALAIKATI WAR-RUH ..

Subbuhun Quddusun Ummul Momineen `Aishah (May Allah be pleased with her) reported: The Messenger of Allah (sallAllaahu al...