Keutamaan Tasbih, Tahmid, dan Takbir ...

 
 
Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa bertasbih sebanyak tiga puluh tiga kali, bertakbir tiga puluh tiga kali, dan bertahmid tiga puluh tiga kali, kemudian mengucapkan:
 
Laa ilaaha illa Allah wahdahu laa syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ’ala kulli sya’in qadir,
 
setiap selesai shalat, maka akan diampuni dosanya meski sebanyak buih di lautan.”
 
(HR Imam Ahmad, Darimi, Malik)

Tasbih berarti mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk-Nya.
Sementara tahmid yaitu memuji Allah, Tuhan semesta alam.
Dan takbir adalah mengagungkan kebesaran Allah SWT.
 
 
Allah SWT berfirman dalam al-Quran:
 
”Hai orang-orang yang beriman! berzikirlah (mengingat) kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya pada waktu pagi dan petang.”
 
(al-Ahzaab: 41-42).

Comments

Popular Posts