ayat ayat syifa' AL QURAN ... ayat penyembuh

 

 

 

Ayat Syifa dan Khasiat Ayat-ayat Al Quran

 
Didalam sebuah kisah, Imam Abu Qasim Qushairi ra. berkata: “seorang di antara anakku jatuh sakit sehingga dia hampir maut. Di waktu itu aku bermimpi bertemu Rasulullah s.a.w.
 
Baginda bersabda: “Mengapakah kamu tidak ambil faedah pada ayat-ayat syifa’?
 
Mengapa tidak kamu mengamalkan ayat-ayat itu dan memohon (kepada Allah s.w.t.) disembuhkan?”
 
Setelah terjaga aku mula memikirkan peristiwa itu.
 
Setelah diteliti (al-Quran) maka aku temui ayat-ayat itu pada ENAM tempat, yaitu sebagai berikut:
Wa yanshurkum `alayhim wa yasyfi shuduura qawmim-mu’miniin

Dan (Allah ) akan melegakan hati orang-orang yang beriman
[At-Taubah 9: 14]

Yaa ayyuhaan-naasu qad jaa atkum maw`izhatum mir-rabbikum wa syifaa-ul-limaa fish-shuduuri wa hudaw wa rahmatul-lil mu’miniinHai Manusia, sesunguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
[Yunus 10: 57]
Yakhruju mim-buthuunihaa syaraabum-mukhtalifun alwaanuhu fiihi syifaa-ul-linnaasDari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia.
[An-Nahl 16: 69]
Wa nunazzilu minal qur-aani maa huwa syifaa-uw warahmatul-lil mu’miniin

Dan Kami turunkan dari Al-Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
[Bani Israil (Al-Israa) 17: 82]
Wa idzaa maridhtu fahuwa yasyfiini

Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku

[Do’a Nabi Ibrahim dalam Surat Asy-Syu’raa’ 26:80]
Qul huwa lilladziina aamanuu hudaw wasyifaa’uw-walladziina laa yu’minuun

Dan katakanlah (wahai Muhammad ) bahwa (Qur’an) itu adalah petunjuk dan menyembuhkan bagi orang-orang yang beriman.
[Fushshilat 41:44]
Khasiat Ayat-ayat Al Quran
Di dalam hadith bahawa Rasulullah SAW bersabda: Hendaklah baca Al-Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat untuk mensyafa”ati di atas yang sentiasa membacanya
1. Surah Al-Fatihah
-Penawar segala penyakit
-Menghilangkan kesakitan
-Penawar darah gemuruh, was-was dan lain-lain
-Pembuka Ikatan
-Penawar sakit mata
-Penawar sakit telinga
-Menghilangkan rasa lapar
-Penyembuh Luka
-Penerang hati
-Penawar Angin Ahmar, Stroke dan lain-lain
-Mendapatkan zuriat, pangkat dan lain-lain
-Segala hajat
-Penunduk orang zalim
-Sakit gigi
-Penawar Mujarab
-Pendinding
-Murah rezeki
-Selamat dalam perjalanan
-Kaya
-Kata Al-’Arif Billah Syeikh Ahmad Rifa’i
 
 
 
TERIMAKASIH ..
 
JAZAK ALLAHU KHAYR
 
 

Comments

Popular Posts