Sunday, December 3, 2017

PERTOLONGAN ALLAH SWT ..Tafsir Quran Surah Ali-Imran ayat 123-128.

Ayat 123:
 AYAT 124:
AYAT 125:AYAT 126:
AYAT 127:


AYAT 128:


http://keranakasihnabi.blogspot.my/2014/03/kemenangan-dan-pertolongan-datang-hanya.html

jazak ALLAHU khayr

No comments:

SUBUHUN QUDDUSUN ROBBUL MALAIKATI WAR-RUH ..

Subbuhun Quddusun Ummul Momineen `Aishah (May Allah be pleased with her) reported: The Messenger of Allah (sallAllaahu al...